Жылдық есеп / 2018

2018 жылғы
негізгі көрсеткіштер

Өндіріс

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның барлық ЕТҰ-ға қатысу үлесі бойынша уран өндіру көлемі, тонна

-5%
11 476
12 093
2018
2017

Ниобий өнімдерін өндіру көлемі,
тонна Nb

-5,2%
25,6
27
2018
2017

Бериллий өнімін өндіру көлемі,
тонна Be

8%
1 711,7
1 585,2
2018
2017

Тантал өнімдерін өндіру көлемі,
тонна Ta

-6%
131,7
140
2018
2017

Электр энергиясын өндіру көлемі, млн кВт * сағ (2018 жылы МАЕК-Қазатомөнеркәсіп ЖШС тоқтатылған сияқты жіктелген.)

2,6%
117,8
114,8
2018
2017

Барлық ЕТҰ-ға қатысу үлесі бойынша табиғи уранды өндірудің әлемдік нарығындағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның үлесі, %

9%
23%
2018
21%
2017

Қаржы

Өнімді сатудан және көрсетілген
қызметтерден түскен табыс, млн теңге

58%
436 662
277 046
2018
2017

Операциялық пайда,
млн теңге

138%
77 480
32 602
2018
2017

Бір жыл ішіндегі пайда,
млн теңге

173%
380 266
139 154
2018
2017

Таза борыш/ түзетілген EBITDA

142%
0,54
-1,3
2018
2017

Өндіру кәсіпорындарының инвестициялары (100% негізде), млрд теңге

8%
81,5
75,4
2018
2017

Еркін айналыстағы акциялардың үлесі

  
14,92%
2018
0%
2017

Акцияға таза пайда,
теңге / акция

169%
1 435,0
534,1
2018
2017

Персонал және әлеуметтік сала

Орташа тізім
саны, адам

-18%
20 507
25 020
2018
2017

Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, млн теңге

-2%
6 034
6 163
2018
2017

Еңбекті қорғау

Жарақаттану жиілігінің коэффициенті (1000 жұмысшыға шаққанда жарақаттану жағдайларының саны)

52%
0,15
0,31
2018
2017