Жылдық есеп / 2018

Акционерлерге
арналған ақпарат

Веб-сайт
Компания туралы ақпарат, оның ішінде қызметтің сипаттамасы, баспасөз релизі, жылдық және аралық есептер корпоративтік веб-сайтта www.kazatomprom.kz

Акционерлердің сауалдары
Компания акционерлері сырттай дауыс беру, дивидендтер, жеке деректердегі өзгерістер туралы хабарлама және басқа да осындай мәселелер бойынша Компанияның тіркеушісіне/депозитариіне сұрау салулар жасай отырып, жүгіне алады:

 • жай акцияларды ұстаушылар:
  «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, Алматы қаласы, «Самал» шағын ауданы-1, 28;
  +7 727 355 47 61
 • жаһандық депозитарлық
  қолхаттарды (ЖДҚ) ұстаушылар:
  Citibank, N. A. мекен-жайы: 388 Greenwich Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10013, Құрама Штаттар;
  +1 212 816 66 22,
  +1 917 533 78 87
― 38,9
млн дана
Еркін айналыстағы
акциялар / ЖДҚ
― 220,45
млн дана
Самұрық-Қазынаның
акциялары